Anneks-Handlaft

Me lager anneks i handlaft, etter dei mål som du vil ha.

Det kan leverast som komplett ferdig bygg eller berre laftekasse. Me kan og levere som byggesett, med ei materialer som trengst.

Tak med Protan og torv. Me kan og levere andre typar tak etter førespurnad

Dør og vindu etter avtale. Me lager dører av heiltre furu med smidde hengsler og beslag.

Golv etter avtale.

 

Kontakt oss om løysingar og pris.

Meny Lukk