Modeller

Industrimodeller

Vi kan lage alle typer modellar og kjernekasser for sandforming og plaststøyping. Vi kan og utføre reparasjon og ombygging av modellar. Ved behov kan vi kome på besøk og gjere reparasjonar eller ombygging på staden. Vi har lang erfaring med støyperiarbeid, og vil gjerne hjelpe til å finne gode løysingar til konstruksjon av modellar og gjere produkta mest muleg enkle og slitesterke.

I galleriet nedanfor er det døme på modeller vi har laga.

Meny Lukk