Setesdalsstampen

Badestampen som kan plasserast mest kor som helst. Den treng ikkje straum og er vedfyrt.

Stampekaret er i glasfiber og ramma i tre. Utformast i stavlaft og andre teknikkar, etter kunden sine ynskje. Vatnet vert varma opp med vedfyrt omn som sirkulerar vatnet for oppvarming.

Badestampen leverast med omn, plattform for omn, stige og presenning.

Det er muleg å kjøpe berre stampekaret og omnen, utan treramma.

Den kan leverast med eller utan tak.

 

Ta gjerne kontakt for informasjon og pris. 

Meny Lukk