Utemøbler

Me designer og produserer ulike møbler, dei fleste meint for å bruk ute. Anten på den offentlege rasteplassen, på møtestader eller heime i hagen.

Me har møbler utforma med lafteteknikkar og annan type konstruksjon.

Me brukar mest furu, av norsk kvalitet, og det meste av råstoffet har me foredla på eige sagbruk.

Dersom du treng ein prototype eller ønskjer eit møbel eller innreiingselement som ikkje finnast i butikk, produserer vi det gjerne for deg.

 

Alle produkt kan lagast etter mål.

Meny Lukk